Arjen ryhti ja ergonomia viittaavat kehon asentojen tiedostamiseen ja liikkeiden hallintaan. Hyväoppinen ryhti ja ergonomia tukevat optimaalista tasapainoa ja edesauttavat tasapainoista kuormittamista siellä päivittäisissä toiminnoissa ja työtehtävissä.

Kun hyvä arjen ryhti säilyy, sopivaa ergonomiaa mukaillen niin silloin ne liittyy ja yhdistyy luonnollisena osana kehon oikeaan asentoon ja liikkeiden hallintaan. Tarkemmin kuvattuna liikkeiden biomekaniikkaan ja lopulta nämä yhdessä vaikuttavat myös fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin.

Arjen ryhti viittaa kehon asentoon ja asennon hallintaan eri tilanteissa, kuten istuessa, seisomisessa, kävellessä tai nostoissa. Hyvä ryhti edellyttää selän, niskan ja raajojen optimaalista linjausta ja tasapainoa, jolloin luonnolliset kehon kaaret säilyvät. Se tukee kehon rakennetta ja toimintaa, vähentää rasitusta tukirakenteissa, parantaa hengityksen hallintaa sekä vähentää vammojen riskiä.

Ergonomia puolestaan viittaa ympäristön ja työvälineiden soveltamiseen, omiin tarpeisiin ja työvälineiden mahdollisimman tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Ergonomian osalta voimme keskittyä kehon ja työympäristön vuorovaikutukseen ja pyrkiä optimoimaan työasentoja. Lisäksi voimme miettiä vähän syvällisemmin työskentelytapoja, jotta vältetään liiallista kuormitusta ja rasitusta keholle. Ergonomia-asioita onkin hyvä soveltaa esimerkiksi työpaikoilla, jotta työntekijät voivat työskennellä mukavasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Hyvän arjen ryhdin ja ergonomian edut ovat moninaiset. Ne voivat vähentää tuki- ja liikuntaelinten kipuja ja vaivoja, kuten selkä- ja niskakipuja sekä hartia kireyttä. Lisäksi erilaisten harjoitteiden avulla voidaan parantaa liikkuvuutta, kehonhallintaa ja fyysistä suorituskykyä. Ergonomiset työasennot ja välineet voivat myös vähentää työperäisiä vammoja ja muita rasitusoireita, kuten esimerkiksi tenniskyynärpää, hiirikäsi ja jännetuppitulehdus.

Juuri näiden tekijöiden vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota arjen ryhtiin ja ergonomiaan, jotta keho voi toimia optimaalisesti ja näin vältetään pitkäaikaisia haittoja. Säännöllinen liikunta, liikkuvuusharjoitukset, ergonomisten periaatteiden noudattaminen työ- ja kotiympäristössä sekä tietoisuus omasta kehon asennosta ja liikkeistä voivat auttaa ylläpitämään hyvää arjen ryhtiä ja ergonomiaa.

Kuvassa pieni näyteharjoite