Hyvinvointivalmennus sisältää erilaisia aihealueita. Keskeisemmät aiheet:

 • Vuorovaikutustaitojen parantaminen sekä esiintyjä taitojen kehittäminen.
 • Tunnetasapaino eri teemoineen sekä ajatus- ja uskomusmallien tutkiminen ja kehittäminen.

Hyvä tunnetasapaino on yksi avaintekijä, toimivien vuorovaikutustaitojen syntymiselle. Ajatus ja uskomusmallien selkeyttäminen auttaa hahmottamaan omien toimien syntymä kohtia ja auttaa siten myös muokkaamaan ja rakentamaan niitä parempaan ja toimivampaan suuntaan. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen alkaa näyttäytymään arjen kuormittavissa tilanteissa. Helpottaen haasteiden prosessointia käytännönläheisesti.

Hyvinvointivalmennuksen facebook ja instagram – seuraa ja tutustu lisää!

Oletko esiintyjä tai luennoitsija?

Esiintyjien kanssa olemme käyneet läpi kaikkia niitä tekijöitä, miten esiintymisjännitystä esimerkiksi vähennetään ja kuinka yleisön edessä olemiseen kannattaa valmistautua ennalta. Mietimme yhdessä, mitä tulee huomioida ja miksi. Lisäksi pohdimme, kuinka välttyä esimerkiksi joiltakin yllätyksiltä. Mitä on tärkeää huomioida ja kuinka voimme varautua odottamattomiin asioihin, ainakin jossain määrin. Näin toimimalla olemme esiintyjinä itsevarmempia ja rohkeampia. 

Valitsemalla hyvinvointivalmennuksen voit saada lisää selkeyttä arjen valintoihin sekä esiintymistaidot paremmalle tasolle ja kykenet vahvistamaan päämäärätietoisuutta. 

 • Liity mukaan postituslistalle tällä lomakkeella, ja saat postitse jatkossa vinkkejä näihin aiheisiin. Samalla pääset lataamaan itsellesi avuksi nämä neljä vinkkiä, jossa kuvailen neljä keskeisintä vuorovaikutuksen ongelma-aluetta ja käyn läpi neljä ydinkohtaa, jotka voivat olla osaltaan ratkaisumenetelmä, kutakin ongelma-aluetta kohtaan. 
 • Onnea ja menestystä sinun arkeen ja elämään
 • Mentorointi ja konsultointipalvelut ovat myös saatavilla etävalmennukseen. Puhelu tai verkkovalmennus 
 • Ajanvaraukset: Netissä  Puh: 040 748 3549

Henkinen valmennus

Olen myös henkinen valmentaja. Olen auttanut asiakkaita erilaisissa tavoitesuunnitelmissa. Haluan tukea ihmisten sisäistä voimaantumista ja eheytymistä, joka kantaa elämän erilaisissa muutoksissa ja haastavissa tilanteissa.

Tunnetaitojen kanssa autan asiakkaita työstämään omia kokemuksia, eri tavoin ja menetelmin. Tunteet ovat ylipäätään ajatuksien ja uskomuksien heijasteita. Yhteistyö valmentajan kanssa voi auttaa etenemään konkreettisemmin ja selkeämmin, keskeisten tavoitteiden suuntaan. Huomioimalla nämä erilaiset heijasteet.

Ylipäätään käsittelemättömät tunteet, ajatukset ja kokemukset voivat jättää jälkiä, jotka jähmettävät ihmisen toiminnot aina välillä ja aiheuttavat siten tietynlaisia tunnelukkoja, varsinkin haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Näin ollen voi ajautua negatiivisuuden kierteeseen, josta ei välttämättä pääse omin avuin eteenpäin.

Valmentajana autan asiakkaita löytämään erilaisia tapoja käsitellä näitä tunnelukkoja, ajatuksia ja tunteita. Lisäksi pohdimme ja käymme läpi erilaisia menneisyyden kokemuksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ihmisen käyttäytymiseen, ajatuksiin ja uskomuksiin tai oletuksiin.

Negatiivisten tunteiden, ajatusten ja uskomusten kanssa onkin tärkeää tehdä töitä sen vuoksi että se auttaa haastavien ajatusmallien irtipäästämisessä ja vahvistaa asennetta hyvän minäkuvan ja itsetunnon rakentamisessa. Näin ollen valmennuksen avulla saa avaimia ja työskentelytapoja, jotka edesauttavat asettamaan niitä terveen ihmisen rajoja. Uusien rajojen avulla on helpompi määrittää, mihin haluaa ryhtyä ja minkä vuoksi on valmis asettamaan itsensä erilaisiin tilanteisiin. Nyt tai tulevaisuudessa.Hyvinvointivalmennus voidaan toteuttaa luottamuksellisessa ympäristössä. Kaikki keskustelut perustuvat täten ehdottomaan luottamukseen. Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa toiveiden ja tarpeiden mukaan myös etänä ( puh, netti tai videoyhteydellä). Valmennuksessa hyödynnetään hyväksi havaittuja menetelmiä. Sisältökokonaisuuksiin voidaan esimerkiksi sisällyttää seuraavia aiheita:

 • Tunnetaidot ja sisäiset dialogitaidot
 • Esiintyminen ja vuorovaikuttaminen yleisön kanssa
 • Ajatus- ja uskomusmallit ja niiden kanssa työskentely
 • Ihmissuhteet ja niihin liittyvät vuorovaikutustaidot
 • Hengitystekniikat ja rauhoittumisen teemat (tyyni mieli, parempi fiilis)

 • Jäikö tarpeesi mainitsematta? Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan sinun tilanteesta tarkemmin.
 • 040 748 3549 / jarikenttamaa(at)gmail.com

Lyhyt historiikki luennoitsijan roolissa:

Olen esiintynyt monissa työhyvinvointi-illoissa sekä erilaisissa tapahtumissa, kuten Kurikan Haku päällä -tapahtumassa. Voit löytää lisätietoa heidän toiminnastaan heidän nettisivuilta. Lisäksi olen ollut mukana Mahdollisuuksien tori -tapahtumissa ja avoimissa kesätori -tapahtumissa.

Lyhyt yhteenveto alkukartoituksesta:

1. Lähtötilanteen perusteellinen selvitys
2. Motivaation ja sitoutumisen vahvistaminen
3. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
4. Henkilökohtaisen valmennussuunnitelman luominen
5. Realististen välitavoitteiden asettaminen

Valmennus pohjautuu lähtökohtaisesti voimavarakeskeisyyteen.