Hyvinvointivalmennus sisältää erilaisia aihealueita. Keskeisimpiä aiheita: Tunnetasapaino, ajatus- ja uskomusmallien tutkiminen ja kehittäminen sekä vuorovaikutustaitojen parantaminen.

Hyvä tunnetasapaino on yksi avaintekijä, toimivien vuorovaikutustaitojen syntymiselle. Ajatus ja uskomusmallien selkeyttäminen auttaa hahmottamaan omien toimien syntymä kohtia ja siten auttaa myös muokkaamaan ja rakentamaan niitä parempaan ja toimivampaan suuntaan. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen alkaa näyttäytymään siellä arjen kuormittavissa tilanteissa. Helpottaen haasteiden prosessointia käytännönläheisesti.

Hyvinvointivalmennuksen facebook ja instagram – seuraa ja tutustu lisää!

Oletko esiintyjä tai luennoitsija?

Esiintyjien kanssa olemme käyneet läpi kaikkia niitä tekijöitä, miten esiintymisjännitystä esimerkiksi vähennetään ja kuinka yleisön edessä olemiseen kannattaa valmistautua ennalta. Mietimme yhdessä, mitä tulee huomioida ja miksi. Lisäksi pohdimme, kuinka välttyä esimerkiksi joiltakin yllätyksiltä. Mitä on tärkeää huomioida ja kuinka voimme varautua odottamattomiin asioihin, ainakin jossain määrin. Näin toimimalla olemme esiintyjinä itsevarmempia ja rohkeampia. 

Henkinen valmennus

Olen myös henkinen valmentaja. Olen auttanut asiakkaita erilaisissa tavoite suunnitelmissa. Haluan tukea ihmisten sisäistä voimaantumista ja eheytymistä, joka kantaa elämän muutoksissa ja erilaisissa haasteissa.

Tunnetaitojen kanssa autan asiakkaita työstämään omia kokemuksia, erinäisin tavoin ja menetelmin. Tunteetkin ovat heijasteita ajatuksista sekä uskomuksista. Yhteistyö  valmentajan kanssa voi auttaa etenemään konkreettisemmin ja selkeämmin. Keskeisten tavoitteiden mukaan.

Ylipäätään käsittelemättömät tunteet, ajatukset ja kokemukset voivat jättää jälkiä, jotka jähmettävät ihmisen aina välillä ja aiheuttavat täten erilaisia tunnelukkoja haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Näin ollen voi ajautua helpommin negatiivisuuden kierteeseen, josta ei pääse välttämättä omin avuin eteenpäin.

Valmentajana autan asiakkaita löytämään erilaisia keinoja sekä tapoja, käsitellä näitä tunnelukkoja aiheuttavia ajatuksia ja tunteita. Lisäksi pohdimme ja käymme läpi erilaisia kokemuksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ihmisen käyttäytymiseen, ajatuksiin, uskomuksiin tai oletuksiin.

Negatiivisten tunteiden, ajatusten ja uskomusten kanssa on tärkeä tehdä töitä sen vuoksi että se auttaa haastavien ajatusmallien irtipäästämisessä ja vahvistaa hyvän minäkuvan ja itsetunnon rakentamisessa. Näin ollen valmennuksen avulla  saa sellaisia avaimia ja työskentelytapoja, jotka edesauttaa jatkossa asettamaan niitä terveen ihmisen rajoja. Uusien rajojen avulla on helpompi määrittää mihin haluaa ryhtyä ja minkä vuoksi on valmis asettamaan itsensä erilaisiin tilanteisiin, nyt tai tulevaisuudessa.Hyvinvointivalmennus voidaan toteuttaa luottamuksellisessa ympäristössä. Kaikki keskustelut perustuvat täten ehdottomaan luottamukseen. Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa toiveiden ja tarpeiden mukaan myös etänä ( puh, netti tai videoyhteydellä). Valmennuksessa hyödynnetään hyväksi havaittuja menetelmiä. Sisältökokonaisuuksiin voidaan esimerkiksi sisällyttää seuraavia aiheita:

 1. Esiintyminen ja vuorovaikuttaminen yleisön kanssa
 2. Ajatus- ja uskomusmallit ja niiden kanssa työskentely
 3. Tunnetaidot ja sisäiset dialogitaidot
 4. Ihmissuhteet ja niihin liittyvät vuorovaikutustaidot
 5. Hengitystekniikat ja rauhoittumisen teemat (tyyni mieli, parempi fiilis)
 • Jäikö tarpeesi mainitsematta? Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan sinun tilanteesta tarkemmin.
 • 040 748 3549 / jarikenttamaa(at)gmail.com

Kiinnostuitko? 

Valitsemalla hyvinvointivalmennuksen voit saada selkeyttä arjen valintoihin ja lisää päämäärätietoisuutta. Paranna vuorovaikutustaitoja sekä vahvista mentaalista vahvuutta.

 • Olen laatinut kiinnostuneille avuksi tällaisen muistilistan, jossa kuvailen 4 keskeisintä vuorovaikutuksen ongelma-aluetta. Kuvailen lisäksi tässä listassa vähän niitä ydinkohtia, jotka voivat olla osa ratkaisua. Tiettyjä arjen haasteita ajatellen ja erityisesti niiden selättämiseen. Näiden vinkkien avulla pääset jo nyt hieman eteenpäin. Ihan ilmaisena kannusteena, ole hyvä. 
 • Onnea ja menestystä sinun arkeen ja elämään
 • Mentorointi ja konsultointi on myös saatavilla pitkän matkan valmennukseen. Puhelut tai muut langattomat tyylit.
 • Ajanvaraukset: Netissä tai Puh: 040 748 3549

Lyhyt historiikki luennoitsijan roolissa:

Olen esiintynyt monissa työhyvinvointi-illoissa sekä erilaisissa tapahtumissa, kuten Kurikan Haku päällä -tapahtumassa. Voit löytää lisätietoa heidän toiminnastaan heidän nettisivuilta. Lisäksi olen ollut mukana Mahdollisuuksien tori -tapahtumissa ja avoimissa kesätori -tapahtumissa.

Lyhyt yhteenveto alkukartoituksesta:

* Lähtötilanteen perusteellinen selvitys
* Motivaation ja sitoutumisen vahvistaminen
* Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
* Henkilökohtaisen valmennussuunnitelman luominen
* Realististen välitavoitteiden asettaminen

Valmennus pohjautuu lähtökohtaisesti voimavarakeskeisyyteen.