Hyvinvointivalmennus sisältää erilaisia aihealueita. Keskeisimpiä aiheita: Tunnetasapaino, ajatus- ja uskomusmallien tutkiminen ja kehittäminen sekä vuorovaikutustaitojen parantaminen.

Hyvä tunnetasapaino on yksi avaintekijä, toimivien vuorovaikutustaitojen syntymiselle. Ajatus ja uskomusmallien selkeyttäminen auttaa hahmottamaan omien toimien syntymä kohtia ja siten auttaa myös muokkaamaan ja rakentamaan niitä parempaan ja toimivampaan suuntaan. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen alkaa näyttäytymään siellä arjen kuormittavissa tilanteissa. Helpottaen haasteiden prosessointia käytännönläheisesti.

Hyvinvointivalmennuksen facebook ja instagram – seuraa ja tutustu lisää!

Oletko esiintyjä tai luennoitsija?

Esiintyjien kanssa olemme käyneet läpi kaikkia niitä tekijöitä, miten esiintymisjännitystä esimerkiksi vähennetään ja kuinka yleisön edessä olemiseen kannattaa valmistautua ennalta. Mietimme yhdessä, mitä tulee huomioida ja miksi. Lisäksi pohdimme, kuinka välttyä esimerkiksi joiltakin yllätyksiltä. Mitä on tärkeää huomioida ja kuinka voimme varautua odottamattomiin asioihin, ainakin jossain määrin. Näin toimimalla olemme esiintyjinä itsevarmempia ja rohkeampia. 

Henkinen valmennus

Olen myös henkinen valmentaja. Olen auttanut asiakkaita erilaisissa tavoite suunnitelmissa. Haluan tukea ihmisten sisäistä voimaantumista ja eheytymistä, joka kantaa elämän muutoksissa ja erilaisissa haasteissa.

Tunnetaitojen kanssa autan asiakkaita työstämään omia kokemuksia, erinäisin tavoin ja menetelmin. Tunteetkin ovat heijasteita ajatuksista sekä uskomuksista. Yhteistyö  valmentajan kanssa voi auttaa etenemään konkreettisemmin ja selkeämmin, keskeisten tavoitteiden mukaan.

Ylipäätään käsittelemättömät tunteet, ajatukset ja kokemukset voivat jättää jälkiä, jotka jähmettävät ihmisen aina välillä ja aiheuttavat täten erilaisia tunnelukkoja haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Näin ollen voi ajautua helpommin negatiivisuuden kierteeseen, josta ei pääse välttämättä omin avuin eteenpäin.

Valmentajana autan asiakkaita löytämään erilaisia keinoja sekä tapoja, käsitellä näitä tunnelukkoja aiheuttavia ajatuksia, tunteita tai erilaisia kokemuksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ihmisen käyttäytymiseen, ajatuksiin, uskomuksiin tai oletuksiin.

Negatiivisten tai muuten haittaa ja kitkaa aiheuttavien tunteiden, ajatusten ja uskomusten kanssa on tärkeä tehdä töitä sen vuoksi, että se auttaa irtipäästämisessä ja vahvistaa hyvän minäkuvan ja itsetunnon rakentamisessa. Näin ollen valmennuksen avulla  saa sellaisia avaimia ja työskentelytapoja, jotta osaa jatkossa asettaa niitä terveen ihmisen rajoja, jotka määrittää mihin haluaa ryhtyä ja minkä vuoksi on valmis asettamaan itsensä erilaisiin tilanteisiin, nyt tai tulevaisuudessa.