Ryhti ja ergonomia liittyvät kehon asentojen ja liikkeiden hallintaan. Hyvä päivittäinen ryhti ja ergonomia tukevat ihanteellista tasapainoa. Näin ollen auttavat ylläpitämään terveempää kehon asennon hallintaa ja auttavat tasapainottamaan arjen kuormituksia. Noudattamalla hyvän ergonomian periaatteita, ryhdin ja asennon kannalta olennaiset tekijät sulautuvat myös yhteen ja näin ollen muodostavat olennaisen osan juuri oikeanlaisesta kehon asennosta ja liikkeiden hallinnasta.

Tarkemmin katsottuna ne vaikuttavat liikkeiden biomekaniikkaan, ja lopulta vaikuttavat sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Päivittäinen ryhti liittyy kehomme asentoon ja asennon hallintaan erilaisissa tilanteissa, kuten istuessa, seisoessa tai kävellessä, tai esineitä nostaessa. Oikeaoppinen ryhti vaatii selkärangan, niskan ja raajojen ihanteellista linjausta ja tasapainoa, jotta luontaiset kehon kaaret säilyvät. Se tukee kehomme rakennetta ja toimintaa, vähentää kuormitusta tukirakenteissa, parantaa hengityksen hallintaa ja vähentää vammojen riskiä.

Ergonomia liittyy sen sijaan ympäristön ja työvälineiden soveltamiseen omiin tarpeisiimme ja niiden mahdollisimman tehokkaaseen ja turvalliseen käyttötapaan. Kun puhumme ergonomiasta, voimme keskittyä kehomme ja työympäristömme vuorovaikutukseen ja pyrkiä optimoimaan työasentoja. Voimme myös harkita työskentelytapojamme syvällisemmin, välttääksemme keholle aiheutuvaa liiallista kuormitusta ja rasitusta. Ergonomian periaatteita on hyvä soveltaa esimerkiksi työpaikoilla, jotta työntekijät voivat työskennellä mukavasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Hyvän päivittäisen ryhdin ja ergonomian edut ovat moninaiset. Ne voivat vähentää tuki- ja liikuntaelinten kipuja sekä muita vaivoja, kuten selkä- ja niskakipuja sekä hartian jännitystä. Lisäksi monenlaiset harjoitukset voivat parantaa liikkuvuutta, kehonhallintaa ja fyysistä suorituskykyä. Ergonomiset työasennot ja välineet voivat myös vähentää työperäisiä vammoja ja muita rasitusoireita, kuten esimerkiksi tenniskyynärpää, hiirikäsi ja jännetuppitulehdus.

Juuri näiden syiden vuoksi on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota päivittäiseen ryhtiin ja ergonomiaan, jotta kehomme voi toimia mahdollisimman hyvin ja vältämme pitkäaikaiset haitat. Säännöllinen liikunta, liikkuvuusharjoitukset, ergonomisten periaatteiden noudattaminen työ- ja kotiympäristössä sekä tietoisuus omasta kehon asennosta ja liikkeistä voivat auttaa ylläpitämään terveellistä päivittäistä ryhtiä ja ergonomiaa.

Kiinnostuitko? Katsaus ryhtikartoituksen sisältöön:

Aiheesta video youtube – kanavalla:

Ryhtikartoitus on prosessi, jossa asiantuntija arvioi yksilön ryhdin ja kehon asennon hallintaa. Ryhtikartoitus voi olla erityisen hyödyllistä ihmisille, jotka kokevat kipua tai epämukavuutta eri kehon osa-alueilla, tai niille, jotka haluavat parantaa fyysistä suorituskykyään tai estää mahdollisia tulevia ongelmia. Ryhtikartoitukseen voi varata ajan seuraavasta linkistä: https://jarikenttamaa.fi/ajanvaraus/

Kuvassa asiakkaan kanssa tehtävä ryhtikartoitus harjoite