Työhyvinvointi

Työhyvinvointipalvelut voivat tarjota yrityksille kurssi luontoisena ilmiönä erilaisia mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkiksi liikunnan keinoin tai luento tyyppisenä valmennuksena.

Yritys Kumppaneiden kanssa olemme jo toteuttaneet erilaisia tempauksia hyvinvointi teemojen alla, joko tiimipalaverin yhteydessä tai erillisenä osiona tyky-päivän ohjelmistoa, joten kysy rohkeasti lisätietoja.

Tapaaminen voidaan järjestää yrityksen omissa tiloissa. Siellä voidaan toteuttaa erilaisia valmennus kokonaisuuksia tai esimerkiksi lyhyt jumppatuokio, joka voidaan suunnitella palvelemaan juuri erityisesti teidän työntekijöiden tarpeita ja toiveita. Syventyen juuri tiettyyn työntoimenkuvaan ja sinne liittyvien haasteiden ratkaisuun.

Kysy rohkeasti lisätietoja tai tee suora tarjouspyyntö!

Liikunnan hyödyt näkyvät työympäristössä

Nykyajan yrittäjien tärkein voimavara on hänen terveet työntekijänsä, joilla on hyvä työkyky.

Riittävä fyysinen terveys edistää ja ylläpitää hyvää työvireyttä ja vahvistaa niinikään myös fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia. Näin ollen, auttaa säilyttämään riittävän terveen ja toimintakykyisen työkyvyn. Pitkälle eläkevuosiin asti ja siitä yli. Tutkimustulosten mukaan liikkuminen auttaa työntekijöitä vahvistamaan myös henkistä paineensietokykyä  ja täten auttaa pysymään rauhallisena erilaisissa arjen stressaavissa tilanteissa.