Oheisharjoittelu on erittäin tärkeää sekä arki harjoittelijan että kilpaurheilijan näkökulmista katsottuna. Oheisharjoittelulla tarkoitetaan pääasiassa erilaisia valmistavia ja täydentäviä harjoituksia, jotka tehdään varsinaisen lajiharjoittelun lisäksi tai muun harjoittelun ohella. Ne auttavat kehittämään suorituskykyä, parantamaan tuloksia ja ehkäisemään vammoja.

Harjoittelijan näkökulmasta oheisharjoittelu on avainasemassa, varsinkin kun pyritään kehittämään lajitaitoja sekä tiettyjä urheilijan ominaisuuksia. Lajin ohella tapahtuva täsmä harjoittelu auttaa vahvistamaan lihaksia, parantaa liikkuvuutta ja kehittämään kestävyyttä. Oheisharjoittelun avulla harjoittelija voi saavuttaa parempia tuloksia omassa liikuntaharrastuksessaan ja edistyä nopeammin. Se voi auttaa harjoittelijaa pysymään motivoituneena ja siten saa helposti lisää monipuolisuutta treeniohjelmaan.

Kilpaurheilijan näkökulmasta oheisharjoittelu on välttämätöntä, erityisesti todellisten huipputulosten saavuttamisen kannalta. Kilpailuun valmistautuessa oheisharjoittelu voi sisältää erityisesti lajin vaatimuksiin räätälöityjä harjoituksia, joilla pyritään parantamaan harjoittelun vaikutusta ja sen suorituksen tehokkuutta. Esimerkiksi kestävyysurheilija voi keskittyä aerobisen kunnon kehittämiseen ja lihaskuntoa parantaviin harjoituksiin. Voimailija taas voi keskittyä voimaharjoitteluun ja teknisiin harjoituksiin oheisharjoittelussa.

Oheisharjoittelu auttaa kilpaurheilijoita myös vammojen ennaltaehkäisyssä ja loukkaantumisriskin vähentämisessä. Monipuolinen harjoittelu kehittää kehoa kokonaisvaltaisesti ja tasapainottaa harjoittelun pitkäkestoista kuormitusta. Se auttaa myös välttämään yksipuolisia rasituksia ja ylikuormitusta, mikä voi johtaa lopulta vammoihin.

Oheisharjoittelulla on siis merkittävä rooli sekä harjoittelijan että kilpaurheilijan näkökulmasta. Se auttaa kehittämään urheilijan monipuolisia taitoja, parantaa suorituskykyä ja vähentää vamman riskiä.

Oheisharjoittelu voidaan mieltää myös tärkeäksi osaksi uuden oppimiseen liittyen. Uuden opettelun yhteydessä aivotoiminta herää eri tavalla henkiin ja se auttaa myös muistin ylläpitämistä, joten sillä on monenlaisia terveyshyötyjä, moniin tutkimuksiin verrattuna. Uuden oppiminen voi olla hauskaa, eikä se ainainen puurtaminen tunnu niin puuduttavalta kun lisää pieniä lisä liikkeitä. Tietysti on kuitenkin tärkeää huomioida oheis harjoitteiden määrä. Laatu korvaa määrän, lähes aina, joten se voi olla todella tärkeä asia pitää mielessä koko urheilijan uran jokaisessa vaiheessa, mietteessä ja tuumassa.