Urheilijan kehonhuollossa käydään läpi yksilöllistä kokonaisuutta. Lihasketjut sekä spiraalimaiset faskialinjojen aiheuttamat tiukkuudet tutkitaan, jotta se pidempiaikainen jumi-syy-seuraus suhde saadaan oikeasti huomioitua ja sen seurauksena osataan puuttua niihin jatkossa tarkemmin. Konkreettisin kehonhuoltomenetelmin, jotka auttavat vähentämään kyseisen kireyden haittavaikutuksia tai jopa estämään niiden syntyperän. Käsittelyjen ohella hyödynnän mobilisoivia otetekniikoita sekä triggerpistemenetelmää ja lisäksi avaan faskiakalvolinjastoja. Valmennuksissa keskitytään enemmän omatoimiseen huoltamiseen ja harjoittelun tehostamiseen, jotta se kehittää kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin oman kehon huoltoa.

  • Triggerpistekäsittely
  • Mobilisoiva ote tyyli
  • Kalvo- ja syväkudoshieronta tarvittaessa tai tilanteen mukaan.

Kinesioteippaus – tukemaan urheilijoiden arkea tai osaksi hoitotoimenpidettä, esimerkiksi jonkin vamman tai tapaturman yhteydessä. Tehostamaan hoidon tehokkuutta ja nopeuttamaan palautumista.

Lisätietoja (linkki ks. Facebook sivut: Kehonhuolto- ja valmennus Jari)